Memoires


Met Arco is het in 2000 allemaal begonnen. In de jaren die volgden hebben we meerdere nestjes gefokt. De reis ging zelfs naar Canada, waar we Storm hebben opgehaald.

 

We hebben in de jaren heel wat avonturen beleefd. Met deze pagina willen we jullie daar deelgenoot van maken.  Veel plezier!


 

Rainity Wheatens

Ludie en Reintje Potijk

H.J. Kooistrawei 14

9005 RE Wergea 

T: 058 - 255 28 09

E: rainitywheatens@gmail.com

F: https://www.facebook.com/rainitywheatens/